Ochrana dát

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vážení zákazníci, vaše súkromie je pre nás dôležité. U nás by ste sa mali cítiť bezpečne. Preto my a náš poverenec pre ochranu osobných údajov dbáme na dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov, najmä európskeho všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov platného od 25. mája 2018. Nižšie by sme vás chceli informovať o tom, na aký účel osobné údaje získavame a používame a ako môžete uplatniť svoje práva. Naše systémy elektronického spracovania údajov sú vďaka príslušným technickým a organizačným opatreniam chránené pred prístupom, zmenami alebo rozširovaním zo strany nepovolaných osôb, ako aj pred stratou a zničením.

Plné znenie tu